ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 m
 m²
(για μηχανοκίνητα σκάφη μόνο)
 €
 €
 € (= τρέχουσα αξία σκάφους)
 ΟΡΙΑ ΠΛΕΥΣΗΣ 
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 έτη
 έτη
 
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
 Επιθυμητές καλύψεις 
 
   
 
   
 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[ Different Image ]
CAPTCHA Image

Agentur: