Ενιαία ασφάλιση σκάφους

Το ταξίδι στις Ελληνικές θάλασσες είναι μία μοναδική εμπειρία, αλλά ενέχει και κινδύνους. Ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες πλοιοκτήτες, οι οποίοι εκναυλώνουν τα σκάφη τους άνευ πληρώματος, ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμα μεγαλύτερος. Η Ενιαία ασφάλιση σκάφους ( Σώμα & εξοπλισμός ), σας προστατεύει από την οικονομική ζημιά που μπορεί να υποστείτε λόγω ζημιάς στο σκάφος από μία σειρά κινδύνων όπως προσάραξη, σύγκρουση, πυρκαγιά, ζημιές λόγω καιρικών φαινομένων, βύθιση, ολική - μερική κλοπή, κακόβουλες ενέργειες κ.α.

Παραδείγματα

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών

 Η ασφάλιση των μηχανικών βλαβών σκάφους καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για βλάβες που ενδεχόμενος παρουσιαστούν στις μηχανές του σκάφους του, ανεξαρτήτου αιτίας, (π.χ. φυσιολογική φθορά, ελάττωμα εξαρτήματος) 

Η συγκεκριμένη ασφάλιση παρέχεται σε συνδυασμό με την Ενιαία ασφάλιση σκάφους.

Ασφάλιση Ακύρωσης Ναύλων ( Για επαγγελματικά σκάφη αναψυχής )

Η ασφάλιση της Ακύρωσης Ναύλων απευθύνεται στους πλοιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, και καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για την περίπτωση της απώλειας ναύλων λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση παρέχεται σε συνδυασμό με την Ενιαία ασφάλιση σκάφους.

Agentur: