Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης σκάφους αναψυχής είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα από το 1999, σύμφωνα με τον Νόμο 2243. Προστατεύει τον ασφαλιζόμενο από την υποχρέωση οικονομικής αποζημίωσης σε περίπτωση που προξενήσει ζημιά με το σκάφος του( σωματική/υλική) σε τρίτους. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ‘Hamburger Yacht - Versicherung’, εξασφαλίζει πλήρως τις απαιτητές από τη νομοθεσία καλύψεις και υπερβαίνει στο πολλαπλάσιο τα υποχρεωτικά από το νόμο όρια ευθύνης . Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές, Θαλάσσια ρύπανση – Όριο κάλυψης από 1,5 έως 15 εκατομμύρια Ευρώ ( κατ’ επιλογήν)

Επιπρόσθετα των υποχρεωτικών καλύψεων,  στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή του σκάφους σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες ( Για ιστιοφόρα σκάφη ), η Αστική Ευθύνη σκιέρ και dingy ( tender ) και η Αστική Ευθύνη του κυβερνήτη έναντι των επιβαινόντων.

Παράδειγμα

Λόγω λάθους χειρισμού κατά το δέσιμο του σκάφους στη μαρίνα, πέφτετε πάνω στο γειτονικό σκάφος και του προξενείτε ζημιές στη γάστρα. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης σας καλύπτει πλήρως και αποζημιώνει πλήρως τον παθόντα.

Agentur: