ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ… ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

H «Hamburger Yacht - Versicherung» , Γερμανική εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων, ειδικεύεται στο χώρο της ασφάλισης σκαφών αναψυχής για παραπάνω από 35 χρόνια. Η ‘HYV’ συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της Γερμανίας, των οποίων η τεχνογνωσία, υποδομή και μακρόχρονη πείρα προσφέρουν πλήρη εξασφάλιση στο σημερινό ασταθές περιβάλλον της Ασφαλιστικής αγοράς και καλύπτουν οποιαδήποτε ασφαλιστική ανάγκη και ιδιαιτερότητα του σκάφους αναψυχής. Η «Hamburger Yacht - Versicherung» στελεχώνεται από ανθρώπους που είναι γνώστες της ναυτικής τέχνης και των ιδιαιτεροτήτων της ναυσιπλοΐας, και είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες των ιδιοκτητών, επαγγελματιών & ιδιωτών.

Έχοντας επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός της Γερμανικής επικράτειας, η ‘HYV’ δικτυώνεται πλέον σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης της εταιρίας διατίθενται τώρα και στην Ελληνική αγορά, με ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και καλύψεις προσαρμοσμένες στα σκάφη τόσο ιδιωτικής όσο και επαγγελματικής χρήσης.

  • Από την ίδρυση της εταιρίας μας και μέχρι σήμερα, παρέχουμε ασφαλιστικά προϊόντα με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και καλύψεις.

Hamburger Yacht-Versicherung: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Agentur: