Τι να κάνετε σε περίπτωση ζημιάς

Notification of loss

Οι παρακάτω συμβουλές θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή διαχείριση της ζημιάς, ούτως ώστε το σκάφος σας να επανέλθει και πάλι στη θάλασσα το ταχύτερο δυνατόν.

 1. Ο ασφαλιζόμενος πρέπει να δράσει ως να ήταν ανασφάλιστος και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ζημιάς.
   
 2. Αναφέρετε το συντομότερο δυνατόν – τηλεφωνικός, φαξ, μειλ – το συμβάν, το  είδος της, περιγραφή,  εκτίμηση κόστους επισκευής και τα στοιχεία του τρίτου σκάφους σε περίπτωση εμπλοκής του. Ενημερώστε μας, πως μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
   
 3. Αποστείλετε μας συμπληρωμένη τη δήλωση ατυχήματος με όσα στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας
   
 4. Μην παραδεχτείτε οποιαδήποτε ζημιά. Ζητήστε από τον αιτούντα/ενάγοντα να δηλώσει εγγράφως την απαίτησή του
   
 5. Αναφέρετε λεπτομερώς όλα τα σημαντικά στοιχεία, ακόμα και αυτά δεν σας ζητήθηκαν. ( Μέθη, ανάκληση άδειας χειριστού, αμφιβολίες σχετικά με το ατύχημα, αδικαιολόγητες απαιτήσεις ).
   
 6. Στην περίπτωση κατά την οποία η ζημιά προκλήθηκε από φωτιά, έκρηξη, κλοπή ή κακόβουλη ενέργεια, αναφέρετε το γεγονός στο λιμεναρχείο.
   
 7. Εάν οριστεί πραγματογνώμονας για την επιθεώρηση της ζημιάς και τον ορισμό της αποζημίωσης, θα πρέπει να λάβετε μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να είστε σε θέση να συμφωνήσετε ή διαφωνήσετε με το είδος της ζημιάς και το ύψος της αποζημίωσης.
   
 8. Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσετε για το ύψος της αποζημίωσης με τον πραγματογνώμονα, , μπορείτε να διαπραγματευτείτε εξωδικαστικά με τον υπεύθυνο αποζημιώσεων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πραγματογνώμονα της επιλογής σας. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, οι δύο διαπραγματευτές θα ορίσουν έναν τρίτο, ο οποίος θα εξετάσει το συμβάν και θα εξάγει πόρισμα.
   
 9. Πληροφορίες για είδικές περιπτώσεις:
  α) Σε περίπτωση διάσωσης κατά τη διάρκεια θαλασσοταραχής, μην     διαπραγματευτείτε το κόστος με την εταιρία διάσωσης. Η διεθνής κοινή αποδεκτή διαδικασία προβλέπει ανοιχτό συμβόλαιο,"no cure - no pay".
  Αφήστε τον ασφαλιστή σας να ολοκληρώσει την διαπραγμάτευση. Μην κάνετε καμία δήλωση σχετική με το κόστος του σκάφους σας.

  β) Σε περίπτωση ζημιάς όπου συμμετέχει τρίτο μέρος, όλες οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν από κοινού. ( είδος ζημιάς, περιγραφή, εκτίμηση ζημιάς ).
  Η περίπτωση σύγκρουσης πρέπει να αναφερθεί άμεσα στο επόμενο της σύγκρουσης λιμάνι.
Agentur: